ÇÖZÜMLER
UTM / Firewall Çözümleri

UTM Firewall, çeşitli sanal teknikler ve yöntemler kullanarak basit bir şekilde ...

SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) Türkçe olarak Güvenlik Bilgileri ...

DLP

DLP (Data Loss Prevention) yani veri kaybını önleme;kurumunuzun kıymetli verisi hakkında ...

5651 Loglama

5651 nolu yasa nedir?İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi ...

Sızma Testi

Sızma testi (pentest), sistemin güvenliğini değerlendirmek üzere bir bilgisayar ...