KVKK Süreç Yönetimi

Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Yeni teknolojiler günlük yaşantımızda önemli değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerin yansımaları, gizlilik ve güvenlik ile ilgili yeni kurallar ve yasalar olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde gerek resmî kurumlar ve gerekse özel sektördeki kurumlar, her gün binlerce kişiye ait çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin de sonucu olarak, kolayca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu dönüşüm şirketlerin gizlilik ve güvenlik alanındaki gereksinimlerini artırarak, dijitalleşmeyi zorunlu hale getirmiştir.  Bu zorunluluk çeşitli organizasyonlar tarafından aynı zamanda bir "teknolojik yeniden yapılanma" fırsatı olarak da görülebilmektedir. 2016 yılında hayatımıza giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedeniyle gizlilik ve güvenlik alanında yeterli alt yapı ve birikime sahip olmayan kuruluşlar bu alana odaklanmaya başlamışlardır.

Kişisel Verilerin Korunması, temel insan haklarından biri olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye'de KVKK öncesinde Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve diğer çevre mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kurallar belirlenmekteydi. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu alandaki en önemli ve yaptırımları en ağır yasal düzenlemedir.

Teknolojiyi katma değere dönüştüren hizmet ve çözümlerimiz ile KVKK Uyumluluk Süreç Yönetimi’nde de yanınızdayız.

  • Hukuk Danışmanlığı
  • Süreç Danışmanlığı
  • Teknik Danışmanlık 

TEKLİF AL

Adınız , Soyadınız*
E-Postanız*
Telefonunuz*
Firma İsmi*
Hangi alanda kullanmak istiyorsunuz?*